Rezervația faunistică Borca

Rezervaţia naturală 2.663 Borca a fost înfiinţată prin Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, capitolul 2.0. Rezervaţii şi monumente ale naturii. Ca scop, rezervaţia faunistică 2.663 Borca a fost constituită pentru protejarea cocoşului de munte (Tetrao urogallus) şi a locurilor de rotit ale acestuia. Rezervația are o suprafaţă totală de 356 ha, se găseşte în raza Ocolului Silvic Borca (subunitate a Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA - Direcţia Silvică Neamţ), în mai multe subparcele silvice din 3 unităţi de producţie şi se situează pe raza comunelor Borca și Fărcașa.

Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) este în România o specie exclusiv montană şi silvatică ce se găseşte vara preponderent pe sol masculul fiind de culoare întunecată, brună–neagră şi femela brună–cenuşie–ruginie, pătată mărunt. Este singura pasăre de talie mare care populează solul şi coronamentul pădurilor montane din România. Este cel mai mare reprezentant al tetraonidelor din ţară, cu un pronunţat dimorfism sexual. Capitalul natural al “Rezervației Naturale Borca”, dincolo de contribuția legată de protejarea unei specii de interes comunitar (Tetrao urogallus), în cazul în care este protejat și promovat într-un mod corespunzător, poate contribui la dezvoltarea durabilă a zonei prin creșterea atractivității acesteia, din punct de vedere turistic.Farcasa in imagini

Farcasa in imagini

Contact

 

 

Str. Principala Nr. 110 B com. Farcasa,
Sat Farcasa, jud. Neamt

 

tel. +40 233 267 061
fax. +40 233 267 061


informare@farcasa-turistic.ro